• Laundry Magnesium

  ਲਾਂਡਰੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ

  1. ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੋਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਡਰੀ ਤੋਂ ਕੋਝਾ ਬਦਬੂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ !!

  2. ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਡਰੱਮ ਤੋਂ ਮੋਲਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਮ ਹਟਾਓ !! (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ)

  3. ਡਰੇਨੇਜ ਹੋਜ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਮ ਹਟਾਓ !!

  4. 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ (ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

  5. ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ 300 ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਲ ਤੋਂ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਗੀਚੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ. ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ!

  ਉਪਯੋਗ: ਕਪਾਹ, ਲਿਨਨ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਂਡਰੀ ਨੂੰ ਡੀਓਡੋਰਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.